Open het menu

Combophen 500mg/150mg Filmomh Tabl 16

product_0d24d7c5c11d16302f9b00008e66d3f7

6,98

Indicatie

Combophen is geïndiceerd voor kortdurende symptomatische behandeling van milde tot matige pijn bij volwassenen.

Algemene omschrijving

Combophen® is een geneesmiddel dat paracetamol en ibuprofen bevat.

Hoewel de precieze plaats en het mechanisme van de analgetische werking van paracetamol niet duidelijk is beschreven, blijkt dat het de analgesie induceert door verhoging van de pijndrempel en de ibuprofen is een propionzuurderivaat met analgetische, anti-inflammatoire en antipyretische werking. De therapeutische effecten van het geneesmiddel als een NSAID zijn het gevolg van het remmende effect op het cyclo-oxygenase-enzym.

Contra indicatie

Dit product is gecontra-indiceerd voor gebruik:

 • bij patiënten met ernstig hartfalen (NYHA klasse IV)
 • bij patiënten met een bekende overgevoeligheidsreactie op paracetamol, ibuprofen, andere NSAID’s of voor één van de hulpstoffen (raadpleeg de bijsluiter).
 • bij patiënten met actief alcoholisme omdat chronisch overmatig alcoholgebruik patiënten kan predisponeren voor hepatotoxiciteit (vanwege de paracetamolcomponent).
 • bij patiënten die astma, urticaria of allergie-achtige reacties hebben ervaren na het gebruik van acetylsalicylzuur of van andere NSAID’s.
 • bij patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale bloeding of perforatie, gerelateerd aan een eerdere behandeling met NSAID.
 • bij patiënten met actieve of een voorgeschiedenis van peptische ulceratie/hemorragie (twee of meer afzonderlijke episodes van bewezen ulceratie of bloeding).
 • bij patiënten met ernstig leverfalen of ernstig nierfalen (raadpleeg de bijsluiter).
 • bij patiënten met een cerebrovasculaire of andere actieve bloeding.
 • bij patiënten met bloedvormingsstoornissen.
 • tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
 • bij patiënten jonger dan 18 jaar

Gebruik

Gebruik

Voor orale toediening en kortdurend gebruik (niet langer dan 3 dagen).

De gebruikelijke dosering is één (500 mg paracetamol en 150 mg ibuprofen) tot twee (1000 mg paracetamol en 300 mg ibuprofen) tabletten om de zes uur, al naargelang de behoefte en tot maximaal zes tabletten per 24 uur. De maximale dagelijkse doseringsaanbeveling is 3000 mg paracetamol en 900 mg ibuprofen.

Samenstelling

Elke tablet bevat 500 mg Paracetamol en 150 mg Ibuprofen.

Eigenschappen

Filmomhulde tabletten.

Wit gekleurde, capsulevormige tabletten van 19 mm lang met breukstreep aan de ene zijde en effen aan de andere zijde.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet om de tablet in gelijke doses te verdelen.

Productnaam Combophen 500mg/150mg Filmomh Tabl 16
CNK code 3958741