Open het menu

Melatonine Pharma Nord 3mg Filmomh Tabl 10

product_9f92cd9711ec4d6bf5e500056233b53c

8,31

Melatonine Pharma Nord bevat de werkzame stof melatonine. Dit middel kan worden gebruikt voor de behandeling van jetlag bij volwassenen. Jetlag kan worden herkend aan slaapstoornissen, moeheid overdag, vermoeidheid, lichte moeite hebben met denken, prikkelbaarheid en spijsverteringsklachten na een vliegreis.

Hoe werkt Melatonine Pharma Nord? Melatonine is een hormoon dat door het lichaam wordt gevormd en het natuurlijke dag- en nachtritme van het lichaam regelt. Wanneer u door verschillende tijdzones reist, kan het natuurlijke ritme worden verstoord. Deze verstoring staat bekend als jetlag. De symptomen en de ernst ervan verschillen van persoon tot persoon, maar ze zijn over het algemeen erger en duren langer als er voorbij meer tijdzones wordt gereisd. Melatonine Pharma Nord kan het normale dag- en nachtritme helpen herstellen en de symptomen verminderen.

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Indicatie

Jetlag – Slaap

Contra indicatie

Niet gebruiken als u allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel bent.

Dit geneesmiddel mag niet samen met voedsel worden ingenomen.

Het wordt aanbevolen om geen alcohol te gebruiken zolang u dit geneesmiddel gebruikt.

Geef dit middel niet aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar, omdat de veiligheid en
werkzaamheid ervan niet bekend zijn.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Neemt u naast Melatonine Pharma Nord nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik

De tabletten moeten in hun geheel met water of andere vloeistof (bijvoorbeeld melk, vruchtensap) worden ingenomen. U mag 2 uur vóór of 2 uur na het innemen van dit middel niets eten.

De aanbevolen dosering voor volwassenen en ouderen is 1 tablet per dag voor maximaal 5 dagen.

Wanneer dit middel onvoldoende werkt, kunt u 2 tabletten tegelijkertijd innemen.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is melatonine. Elke tablet bevat 3 mg melatonine.

De andere stoffen in dit middel zijn: magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, maltodextrine, microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium. Filmomhulling: hypromellose.

Productnaam Melatonine Pharma Nord 3mg Filmomh Tabl 10
CNK code 4246732