Open het menu

Carmenthin® 84 Maagsapresist. Zachte Caps

product_5df2d8c00d68e596058d32d6bc2e5a36

38,63

Carmenthin is een geneesmiddel op basis van planten voor de behandeling van maag-darmklachten, in het bijzonder milde spasmen, winderigheid, een opgeblazen gevoel en buikpijn.

Indicatie

Carmenthin is een geneesmiddel op basis van planten voor de behandeling van maag-darmklachten, in het bijzonder milde spasmen, winderigheid, een opgeblazen gevoel en buikpijn.

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen, voor menthol of voor één van de hulpstoffen.

Patiënten met een leveraandoening, cholangitis, achloorhydrie, galstenen en andere galaandoeningen.

Kinderen jonger dan 8 jaar.

Gebruik

Dosering

Adolescenten vanaf 12 jaar, volwassenen en ouderen

Eén maagsapresistente capsule tweemaal daags.

Pediatrische patiënten

Het gebruik bij kinderen van 8 tot 11 jaar is niet bevestigd wegens het ontbreken van toereikende gegevens.

Carmenthin is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen jonger dan 8 jaar wegens veiligheidsredenen.

Nier- of leverfunctiestoornissen

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor doseringsadvies in geval van nier- of leverfunctiestoornissen.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

De capsules worden in hun geheel ingenomen met voldoende vloeistof (bijv. één glas water) ten minste 30 minuten vóór de maaltijd (bij voorkeur ‘s ochtends en ‘s middags), aangezien de maagsapresistente omhulling vroegtijdig kan oplossen wanneer tegelijkertijd gegeten wordt.

De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt: ze mogen voor het doorslikken niet gekauwd, fijngemaakt of gebroken worden, zodat de werkzame stof niet vroegtijdig vrijkomt.

Duur van het gebruik

De capsules moeten worden ingenomen totdat de symptomen verdwenen zijn. Dit is doorgaans binnen 2 tot 4 weken. Patiënten krijgen de instructie om medisch advies in te winnen wanneer de symptomen na 2 weken blijven aanhouden of verergeren. In perioden waarin de symptomen hardnekkiger zijn, mogen de maagsapresistente capsules verder worden ingenomen gedurende maximaal 3 maanden per behandelingskuur.

Samenstelling

Eén maagsapresistente zachte capsule bevat als werkzame stof: 90 mg Mentha x piperita L., aetheroleum (pepermuntolie) en 50 mg Carum carvi L., aetheroleum (karwij-olie).

De andere stoffen in dit middel zijn: Gelatinepolysuccinaat; glycerol 85%; polysorbaat 80; propyleenglycol; glycerolmonostearaat 40‑55; methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1) dispersie 30%; triglyceriden, middellange keten; natriumdodecylsulfaat; sorbitol, vloeibaar (niet kristalliserend); titaandioxide (E 171); geel ijzeroxide (E 172); patentblauw V (E 131); chinolinegeel (E 104).

Productnaam Carmenthin® 84 Maagsapresist. Zachte Caps
CNK code 4216180