Open het menu

Carmenthin® 42 Maagsapresist. Zachte Capsules

product_ec10fd91b194e1335284e15a8970b74a

25,90

Carmenthin is een geneesmiddel op basis van planten voor de behandeling van maag-darmklachten, in het bijzonder milde spasmen, winderigheid, een opgeblazen gevoel en buikpijn.

Indicatie

Carmenthin is een geneesmiddel op basis van planten voor de behandeling van maag-darmklachten, in het bijzonder milde spasmen, winderigheid, een opgeblazen gevoel en buikpijn.

Contra indicatie

U bent allergisch voor pepermuntolie, karwij-olie, menthol of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Bij leveraandoeningen, ontstekingsziekten van de galwegen (cholangitis), achloorhydrie (het ontbreken van maagzuur), galstenen en andere galaandoeningen.

Gebruik

Dosering

Adolescenten vanaf 12 jaar, volwassenen en ouderen

Eén maagsapresistente capsule tweemaal daags.

Pediatrische patiënten

Het gebruik bij kinderen van 8 tot 11 jaar is niet bevestigd wegens het ontbreken van toereikende gegevens.

Carmenthin is gecontra-indiceerd voor gebruik bij kinderen jonger dan 8 jaar wegens veiligheidsredenen.

Nier- of leverfunctiestoornissen

Er zijn geen gegevens beschikbaar voor doseringsadvies in geval van nier- of leverfunctiestoornissen.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

De capsules worden in hun geheel ingenomen met voldoende vloeistof (bijv. één glas water) ten minste 30 minuten vóór de maaltijd (bij voorkeur ‘s ochtends en ‘s middags), aangezien de maagsapresistente omhulling vroegtijdig kan oplossen wanneer tegelijkertijd gegeten wordt.

De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt: ze mogen voor het doorslikken niet gekauwd, fijngemaakt of gebroken worden, zodat de werkzame stof niet vroegtijdig vrijkomt.

Duur van het gebruik

De capsules moeten worden ingenomen totdat de symptomen verdwenen zijn. Dit is doorgaans binnen 2 tot 4 weken. Patiënten krijgen de instructie om medisch advies in te winnen wanneer de symptomen na 2 weken blijven aanhouden of verergeren. In perioden waarin de symptomen hardnekkiger zijn, mogen de maagsapresistente capsules verder worden ingenomen gedurende maximaal 3 maanden per behandelingskuur.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik bij kinderen van 8 tot 11 jaar is niet bevestigd wegens het ontbreken van voldoende gegevens.

Carmenthin mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 8 jaar wegens veiligheidsredenen (het gehalte pulegon en menthofuraan zou de veiligheidsdrempel voor die leeftijdsgroep kunnen overschrijden).

Samenstelling

Eén maagsapresistente zachte capsule bevat als werkzame stof: 90 mg Mentha x piperita L., aetheroleum (pepermuntolie) en 50 mg Carum carvi L., aetheroleum (karwij-olie).

De andere stoffen in dit middel zijn: Gelatinepolysuccinaat; glycerol 85%; polysorbaat 80; propyleenglycol; glycerolmonostearaat 40‑55; methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1) dispersie 30%; triglyceriden, middellange keten; natriumdodecylsulfaat; sorbitol, vloeibaar (niet kristalliserend); titaandioxide (E 171); geel ijzeroxide (E 172); patentblauw V (E 131); chinolinegeel (E 104).

Productnaam Carmenthin® 42 Maagsapresist. Zachte Capsules
CNK code 4172664