Open het menu

Voltaren Emulgel Forte 2% 30g New

product_2e4a79058a7ca0475a01180833711247

8,27

Voltaren Emulgel Forte bevat de werkzame stof diclofenac, welke tot een groep geneesmiddelen behoort, genaamd niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs). Voltaren Emulgel Forte is speciaal ontwikkeld om in te wrijven op de huid en dringt goed door in de huid. De werkzame stof richt zich op diepe ontstoken weefsels.

Voltaren Emulgel Forte wordt gebruikt om pijn te verlichten en ontsteking en zwelling van een aantal pijnlijke aandoeningen van de spieren en gewrichten te verminderen.

Voltaren Emulgel Forte kan gebruikt worden bij volwassenen en adolescenten van 14 jaar en ouder voor de plaatselijke behandeling van:
• ontsteking na kwetsuren van pezen, gewrichtsbanden, spieren en gewrichten. Het verlicht snel de (matige tot sterke) pijn, verbetert de beweeglijkheid en helpt het terugwinnen van een normaal functioneren.
• ontsteking van het weefsel rond de pees of het zachte weefsel rond de gewrichten die geen verband houdt met acuut letsel, zoals schouder-handsyndroom, slijmbeursontsteking, beschadigingen rond de gewrichten.

Voltaren Emulgel Forte kan gebruikt worden bij volwassenen (18 jaar en ouder) voor:
• ontsteking van de gewrichten die geen verband houdt met acuut letsel, zoals inflammatoire opflakkeringen van artrose ter hoogte van de perifere gewrichten.

Een behandeling met Voltaren Emulgel Forte werkt hoofdzakelijk op de symptomen.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Indicatie

Voltaren Emulgel Forte bevat de werkzame stof diclofenac, welke tot een groep geneesmiddelen behoort, genaamd niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs). Voltaren Emulgel Forte is speciaal ontwikkeld om in te wrijven op de huid en dringt goed door in de huid. De werkzame stof richt zich op diepe ontstoken weefsels.

Voltaren Emulgel Forte wordt gebruikt om pijn te verlichten en ontsteking en zwelling van een aantal pijnlijke aandoeningen van de spieren en gewrichten te verminderen.

Voltaren Emulgel Forte kan gebruikt worden bij volwassenen en adolescenten van 14 jaar en ouder voor de plaatselijke behandeling van:
• ontsteking na kwetsuren van pezen, gewrichtsbanden, spieren en gewrichten. Het verlicht snel de (matige tot sterke) pijn, verbetert de beweeglijkheid en helpt het terugwinnen van een normaal functioneren.
• ontsteking van het weefsel rond de pees of het zachte weefsel rond de gewrichten die geen verband houdt met acuut letsel, zoals schouder-handsyndroom, slijmbeursontsteking, beschadigingen rond de gewrichten.

Voltaren Emulgel Forte kan gebruikt worden bij volwassenen (18 jaar en ouder) voor:
• ontsteking van de gewrichten die geen verband houdt met acuut letsel, zoals inflammatoire opflakkeringen van artrose ter hoogte van de perifere gewrichten.

Een behandeling met Voltaren Emulgel Forte werkt hoofdzakelijk op de symptomen.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Contra indicatie

ergische reactie kunnen zijn: piepende ademhaling of kortademigheid (astma); angio-oedeem, huiduitslag met blaren of netelroos; zwelling van het gezicht of tong; lopende neus.
• Als u een maag- of darmzweer heeft, vermijd langdurige behandeling op uitgestrekte huidzones.
• Niet gebruiken op een beschadigde huid.
• Als u in het laatste trimester (de laatste 3 maanden) van uw zwangerschap bent.
• Als u jonger bent dan 14 jaar.

Als één van deze waarschuwingen op u van toepassing is, gebruik dan geen Voltaren Emulgel Forte.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
• Enkel aanbrengen op een intacte huid. Gebruik Voltaren Emulgel Forte NIET op huidaandoeningen zoals snijwonden, open wonden of op een huid met uitslag of eczeem. Stop de behandeling als er huiduitslag optreedt na aanbrengen van het geneesmiddel.
• Geen te grote dosis aanbrengen of niet aanbrengen gedurende een langere periode, tenzij onder medisch advies.
• Voltaren Emulgel Forte is enkel bedoeld voor uitwendig gebruik. Gebruik het niet in de mond en slik het niet in. Wees voorzichtig zodat er geen Voltaren Emulgel Forte in de ogen terecht komt. Als dit toch gebeurt, spoel de ogen dan goed met helder water. Raadpleeg uw arts of apotheker als enig ongemak blijft voortduren.
• Een beugel of steunverband, zoals vaak gebruikt wordt bij kwetsuren zoals verstuikingen, kan gebruikt worden, maar breng Voltaren Emulgel Forte niet aan onder luchtdichte (plastic) verbanden.

Als u vragen hebt, raadpleeg dan uw arts of apotheker, alvorens Voltaren Emulgel Forte te gebruiken.

Kinderen en jongeren tot 14 jaar
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de werkzaamheid en veiligheid bij kinderen en adolescenten jonger dan 14 jaar (zie rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Bij jongeren van 14 jaar en ouder:
Het is aangeraden dat de patiënt of de ouders van de adolescent een arts raadpleegt/raadplegen als dit geneesmiddel langer dan 1 week nodig is om de pijn te verlichten of als de symptomen verergeren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Voltaren Emulgel Forte nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap:
Voltaren Emulgel Forte mag niet gebruikt worden gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap, aangezien het uw ongeboren baby kan schaden of problemen kan geven bij de bevalling. Voltaren Emulgel Forte mag enkel onder medisch toezicht gebruikt worden tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap en daarbij moet de dosering zo laag mogelijk en de behandelingsduur zo kort mogelijk worden gehouden.

Borstvoeding:
Voltaren Emulgel Forte mag enkel onder medisch toezicht gebruikt worden tijdens de borstvoeding, gezien diclofenac in kleine hoeveelheden overgaat in de moedermelk. Voltaren Emulgel Forte mag echter niet aangebracht worden op de borsten van moeders die borstvoeding geven of ergens anders op grote huidoppervlakken of gedurende een langere periode.

Vruchtbaarheid;
Er zijn geen gegevens over de mannelijke vruchtbaarheid beschikbaar met de vormen van Voltaren die aangebracht worden op de huid.

Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen effecten beschreven.

Voltaren Emulgel Forte bevat propyleenglycol, butylhydroxytolueen en een geurstof

Dit geneesmiddel bevat 50 mg propyleenglycol per gram gel.
Dit geneesmiddel bevat 0,2 mg butylhydroxytolueen per gram gel. Butylhydroxytolueen kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.
Dit geneesmiddel bevat een geurstof met benzylalcohol, citronellol, cumarine, d-limoneen, eugenol, geraniol en linalool. Deze stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is Voor volwassenen en jongeren van 14 jaar en ouder: Breng de gel om de 12 uren (bij voorkeur ‘s morgens en ‘s avonds) aan op de pijnlijke plek.

Hoe Voltaren Emulgel Forte aanbrengen? 1. Om de verzegeling te verwijderen voor het eerste gebruik, dient u de dop los te schroeven en te verwijderen. Gebruik de achterkant van de dop om de verzegeling te verwijderen door de dop op de verzegeling te plaatsen en te draaien. 2. Duw zachtjes een kleine hoeveelheid gel uit de tube en breng aan op het pijnlijke of gezwollen gebied en wrijf het zachtjes in. De benodigde hoeveelheid zal variëren afhankelijk van de grootte van het pijnlijke of gezwollen gebied; een hoeveelheid ter grootte van een kers tot een walnoot zal doorgaans voldoende zijn. U zal mogelijk een licht verkoelend effect ondervinden als u de gel inwrijft. 3. Tenzij de handen het gebied zijn dat behandeld wordt, moet u uw handen afvegen met absorberend papier nadat u de gel hebt ingewreven en ze vervolgens wassen, om zo accidenteel contact met de mond en de ogen te vermijden . Het absorberend papier dient na gebruik in de vuilnisbak weggegooid te worden. 4. Wacht met een bad te nemen of te douchen totdat de Voltaren Emulgel Forte opgedroogd is.

Voltaren Emulgel Forte is enkel bedoeld voor uitwendig gebruik (enkel transdermaal gebruik).

Hoe lang Voltaren Emulgel Forte gebruiken? Volwassenen en jongeren van 14 jaar en ouder: De behandeling van kwetsuren van pezen, gewrichtsbanden, spieren en gewrichten mag niet langer dan 2 weken duren.

Enkel volwassenen (18 jaar en ouder): De behandeling van reuma mag niet langer dan 3 weken duren.

Een langere behandelingsduur kan eventueel worden geadviseerd door een arts.

Gebruik niet langer dan nodig gedurende een zo kort mogeljike periode.

Als de pijn of zwelling niet verbeteren binnen de 7 dagen, of als ze erger worden, raadpleeg dan uw arts.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 14 jaar Het gebruik van Voltaren Emulgel Forte is gecontra-indiceerd bij kinderen en adolescenten jonger dan 14 jaar (zie rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Wanneer u per ongeluk Voltaren Emulgel Forte heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 / 245 245). • Als u meer gel heeft aangebracht dan zou moeten, was dan de huid met water en zeep. • Als u of een kind toevallig de gel heeft ingeslikt, waarschuw dan onmiddellijk een arts. • In geval van contact van de gel met een oog of ogen, spoel dan uw oog of ogen met water gedurende 15 minuten.

Bij overdosering door accidentele inname van Voltaren Emulgel Forte zijn volgende symptomen mogelijk: • Hoofdpijn, opwinding, spierschokken, prikkelbaarheid, duizeligheid, stuipen (vooral bij jonge kinderen) • Maagpijn, misselijkheid, braken, overgeven van bloed, diarree, maag- en darmzweren • Leverstoornissen • Vermindering van de hoeveelheid urine

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Als u bent vergeten Voltaren Emulgel Forte aan te brengen op het juiste tijdstip, breng het dan aan van zodra u eraan denkt en zet de behandeling dan verder zoals voorzien. Breng geen dubbele dosis aan om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel Gebruik Voltaren Emulgel Forte enkel bij klachten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.”

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is diclofenac diethylamine. Elke gram gel bevat 23,2 mg diclofenac diethylamine, overeenkomend met 20 mg natriumdiclofenac (2%). De andere stoffen in dit middel zijn butylhydroxytolueen (E 321), carbomeer, cocoylcaprylocapraat, diethylamine, isopropylalcohol, vloeibare paraffine, macrogolcetostearylether, oleylalcohol, propyleenglycol (E 1520), parfum Eucalyptus Sting (met benzylalcohol, citronellol, cumarine, d-limoneen, eugenol, geraniol en linalool) en gezuiverd water.

Productnaam Voltaren Emulgel Forte 2% 30g New
CNK code 4415139