Open het menu

Vibosun-d3 25000ie Zachte Caps 12

product_198a8d4e9e4a17be5273649034481388

13,72

Indicatie

Vibosun-D3 bevat de werkzame stof cholecalciferol (vitamine D3) die de opname en de omzetting van calcium reguleert, als ook de opname van calcium in het botweefsel. Vibosun-D3 wordt gebruikt om vitamine D-tekort bij volwassenen en jongeren (kinderen van 12 jaar en ouder) te voorkomen en te behandelen. Vibosun-D3 wordt bij volwassenen ook gebruikt als aanvulling op een specifieke behandeling tegen botverlies (osteoporose), bij voorkeur in combinatie met calcium.

Contra indicatie

– U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

– U heeft hypercalciëmie (verhoogde hoeveelheid calcium in het bloed) of hypercalciurie (verhoogde hoeveelheid calcium in de urine).

– U heeft nierstenen of heeft aanleg om nierstenen te vormen.

– U heeft een ernstig verminderde werking van uw nieren. – U bent allergisch voor pinda of soja.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat

heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De capsules dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met water.

U moet dit geneesmiddel bij voorkeur samen met een maaltijd innemen om uw lichaam te helpen de

vitamine D3 op te nemen.

Volwassenen en jongeren tot 18 jaar

Preventie van vitamine D-tekort

De geadviseerde dosering is één capsule (25.000 IE) elke 2 maanden tot één capsule (25.000 IE) elke

maand.

Behandeling van vitamine D-tekort

Als startbehandeling van symptomatische vitamine D-deficiëntie wordt een enkele dosis van 100.000 IE

(4 capsules van 25.000 IE) of 2 doses van 50.000 IE (elk bestaande uit 2 capsules van 25.000 IE) over

een periode van 1 week aanbevolen.

Een onderhoudsdosering van één capsule van 25.000 IE per maand kan worden overwogen.

Vibosun-D3 ingenomen als aanvulling op een bepaalde therapie voor osteoporose bij volwassenen

De geadviseerde dosering is één capsule (25.000 IE) elke maand.

Samenstelling

De werkzame stof in dit geneesmiddel is cholecalciferol (vitamine D3). Elke zachte capsule bevat 0,625

mg cholecalciferol, overeenkomend met 25.000 IE vitamine D3.

Productnaam Vibosun-d3 25000ie Zachte Caps 12
CNK code 4393302