Open het menu

Pistal Air Purifier Spray Magnolia 200ml

product_e2cbd1d586bd7530e149a38818ff173d

19,95

Indicatie

Pistal Air Purifier helpt om de lucht in leefruimtes te zuiveren van ongezonde deeltjes (fijn stof, rook, roet), pollen, geurtjes en biologische elementen.

Contra indicatie

Niet verstuiven in de aanwezigheid van kinderen jongeren dan 30 maanden, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, personen met een voorgeschiedenis van convulsieve of epileptische stoornissen, personen met een allergie voor een van de bestanddelen. Zodra de ruimte lang genoeg werd verlucht, kunnen bovenvermelde mensen de kamer weer betreden. Bij mensen die last hebben van een bijzondere pathologie, een professionele zorgverlener raadplegen. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bij contact met de ogen: voorzichtiq afspoelen met water gedurende een aantal minuten. De contactlenzen verwijderen. Niet inslikken. Overvloedig spoelen bij contact met mond en onmiddellijk een arts raadpleqen. Niet aanbrengen op de huid of de slijmvliezen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. In qeval van aanhoudende irritatie, huiduitslag, oogirritatie of orale inname, raadpleeg een arts of het antifigcentrum. Bij het inwinnen van medisch advies, het product ter beschikking houden. Niet eten, drinken of roken tijdens qebruik. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Op een frisse, droge en goed verluchte plaats bewaren bij een temperatuur van minder dan 50°C. Vermijd inademing van de dampen indien het product per ongeluk verbrand of verhit werd. Inhoud/verpakking weggooien in overeenstemming met de nationale wetgeving. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor het product is bestemd.

Gebruik

Oplossing in spuitbus voor atmo-sferisch gebruik: Verstuif 6 tot 8 keer (3 tot 5ml) in een vegende beweging in de volledige zone van de kamer die moet worden gezuiverd. Tot diremaal daags. Voor gebruik op tapijten, linnengoed en andere oppervlakken, vooraf best even testen op een klein oppervlak.

Samenstelling

Water, ureum, cyclodextrine, schorsextract van de quillaja Saponaria, Caprylyl Glycol, citroenzuur, Citrus paradisi (pompelmoes), vruchtenwater, bloemenwater van de magnolia champaca.

Productnaam Pistal Air Purifier Spray Magnolia 200ml
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 4321402