Open het menu

Paracetamol Eg Inst.forte 1g Cappucino Zakje 10

product_f1a142c69adadb400685d58544b0c94b

4,00

Indicatie

Paracetamol behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende
werking. Paracetamol EG Instant forte Cappuccino 1000 mg granulaat wordt gebruikt om koorts te verlagen en voor de verlichting van milde tot matige pijn.

Contra indicatie

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • als u een nier- of leverziekte heeft (waaronder het syndroom van Gilbert of hepatitis)
 • als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt. Mogelijk heeft u lagere doses nodig en
  dient u het gebruik te beperken gedurende een korte periode, anders kan uw lever worden
  aangetast
 • als u uitgedroogd of ondervoed bent, bv. door alcoholmisbruik, anorexia of een verkeerde
  voeding
 • als u lijdt aan hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen)
 • als u een tekort heeft aan een bepaald enzym genaamd glucose-6-fosfaatdehydrogenase
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze de lever aantasten
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten, aangezien ze de lever ernstige schade kunnen toebrengen
 • als u gedurende lange tijd vaak pijnstillers gebruikt, aangezien langdurig gebruik ernstigere of
  vaker hoofdpijn kan veroorzaken. U mag de dosis van de pijnstiller niet verhogen, maar dient
  uw arts om raad te vragen.

Gebruik

Kinderen en jongeren (lichaamsgewicht minder dan 50 kg)
Paracetamol EG Instant forte Cappuccino 1000 mg granulaat in zakjes is niet geschikt voor kinderen die minder dan 50 kg wegen (jonger dan ongeveer 16 jaar), aangezien de dosissterkte niet aangewezen is voor deze leeftijdsgroep. Voor deze patiëntengroep zijn andere formuleringen en dosissterktes verkrijgbaar.

Volwassenen en jongeren (lichaamsgewicht meer dan 50 kg)
De gebruikelijke dosering is 500 mg tot 1000 mg elke 4 tot 6 uur tot een maximum van 3 g per dag. Bij ernstigere pijn of koorts, mag de dagelijkse dosis verhoogd worden tot 4 g per dag. De doses mogen niet vaker dan om de 4 uur worden toegediend en men mag niet meer dan 1 g in één keer innemen.

Paracetamol EG Instant forte Cappuccino is alleen voor oraal gebruik.
Het granulaat dient direct in de mond op de tong ingenomen te worden en dient te worden doorgeslikt zonder water.

Samenstelling

De werkzame stof in Paracetamol EG Instant forte Cappuccino is paracetamol. 1 zakje bevat 1000 mg paracetamol.

De andere stoffen in Paracetamol EG Instant forte Cappuccino zijn:
Sorbitol, talk, basisch gebutyleerd methacrylaat polymeer, hypromellose, magnesiumoxide licht,
stearinezuur, natriumcarmellose, natriumlaurylsulfaat, titaandioxide (E171), sucralose,
magnesiumstearaat (Ph.Eur.), simeticon, cappuccinosmaakstof (bevat maltodextrine, Arabische gom (E414), natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen, triacetine (E1518), N,2,3-Trimethyl-2-
isopropylbutanamide).

Productnaam Paracetamol Eg Inst.forte 1g Cappucino Zakje 10
CNK code 4165460