Open het menu

3m Ademhalingsmasker Ffp2 Norm En149 1 1862

product_02bd7e7464850bfa4f1ad64f63bbbfc1

6,22

ademhalingsmakser voor de gezondheidszorg onder ventiel

Dubbel goedgekeurde maskers: 1/ Persoonlijke beschermingsmiddelen en 2/ medische hulpmiddelen

Wanneer ze correct gebruikt en onderhouden worden, kunnen maskers de blootstelling voor de meeste niet-biologische deeltjes verlagen tot een concentratie die als veilig beschouwd wordt. Niettemin sluiten ze het risico op blootstelling, besmetting of ziekte door biologische deeltjes waarvoor geen veilige blootstellingswaarden vastgesteld werden, niet uit. Geen enkel masker zal de inademing van alle deeltjes voorkomen. Ze kunnen het risico op blootstelling, besmetting en ziekte niet uitsluiten.

De doeltreffendheid van deze producten is afhankelijk van een goede aansluiting tussen het masker en het gezicht, zodat er geen verontreinigde lucht kan binnendringen

Productnaam 3m Ademhalingsmasker Ffp2 Norm En149 1 1862
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 2267193