Open het menu

Thymoseptine Siroop 250ml

product_3468989bc631474cec405dd8bc1a9244

12,87

Indicatie

Thymoseptine is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat tijm vloeibaar extract bevat.
Thymoseptine wordt gebruikt als slijmoplossend middel bij hoest tijdens een verkoudheid. Het gebruik bij de aangegeven indicatie is uitsluitend gebaseerd op langdurig gebruik.
Dit geneesmiddel is aangewezen voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar.
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor tijm of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u
    vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.;
  • U bent allergisch voor andere planten die behoren tot de familie Lamiaceae.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is:

  • Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar: 15 ml (1 soeplepel), maximaal 4 maal per dag.
  • Kinderen vanaf 7 jaar: 10 ml (2 koffielepels), maximaal 4 maal per dag.
  • Kinderen vanaf 2 jaar: 5 ml (1 koffielepel), maximaal 4 maal per dag.

Het interval tussen twee innamen moet minstens 4 uur bedragen.
Neem Thymoseptine bij voorkeur in na de maaltijden.
Gebruik steeds het doseermaatje dat in de verpakking zit voor een correct dosis.
De fles dient als volgt te worden geopend: duw de plastieken schroefdop naar beneden terwijl u tegen de wijzers van de klok in draait.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer dan een week zonder medisch advies, als de symptomen aanhouden of in geval van koorts.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van Thymoseptine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bij overdosering moet een symptomatische behandeling worden ingesteld.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
De oorspronkelijke symptomen kunnen opnieuw verschijnen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Productnaam Thymoseptine Siroop 250ml
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 3716123