Open het menu

Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30

product_aa033bc3b1313c207413dd092e14b0e3

9,39

Indicatie

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar bedraagt:

1 tablet, zo nodig gevolgd door 1 tablet elke 4 tot 6 uur; maximaal 3 tabletten per 24 uur. Het product is niet bestemd voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

De laagste effectieve dosis moet worden gebruikt voor de kortste periode die nodig is om de symptomen te verlichten. Als u een infectie hebt, raadpleeg dan direct een arts als de symptomen (zoals koorts en pijn) blijven bestaan of erger worden (zie rubriek 2).

Toedieningswijze en toedieningsweg:

Voor oraal gebruik.

Neem de tablet in met een glas water (200 ml).

Gebruik Spidifen 400 mg tabletten niet langer dan 7 dagen of in hogere doses zonder een arts te raadplegen.

Als u problemen met de nieren, de lever of het hart heeft, moet de dosering verlaagd worden.

Gebruik

Het actieve bestanddeel van Spidifen 400 mg tabletten is ibuprofen. Ibuprofen behoort tot de groep van de zogenaamde niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) die pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende eigenschappen hebben. Bij tandpijn treedt een zinvolle pijnverlichting op binnen 25-30 minuten.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Spidifen 400 mg tabletten kan gebruikt worden voor de verlichting van pijn in de volgende situaties:  tandpijn

 hoofdpijn

 koorts

 menstruatiepijn zonder aanwijsbare oorzaak (primaire dysmenorrhoea)

Productnaam Spidifen 400mg Filmomh Tabl 30
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 3690294