Open het menu

Paracetamol Eg 1000 Mg Bruistabl 40x1000mg

product_cbc0b2d4f2a824ec0b3bea533ee628fe

12,25

Indicatie

Paracetamol EG bevat paracetamol dat tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking behoort. Paracetamol EG wordt ingenomen om pijn te verzachten en koorts te verlagen.

Contra indicatie

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel
 • als u een nier- of leverziekte heeft (waaronder het syndroom van Gilbert, ernstige leverinsufficiëntie of hepatitis)
 • als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol drinkt (zie de rubriek ‘Waarop moet u letten met
  eten, drinken en alcohol?’
 • als u uitgedroogd of ondervoed bent, bijv. door alcoholmisbruik, anorexia of een verkeerde
  voeding
 • als u lijdt aan hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen)
 • als u een tekort heeft aan een bepaald enzym genaamd glucose-6-phosphatedehydrogenase
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze de lever aantasten
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten, aangezien dit de lever ernstige schade kan toebrengen
 • als u gedurende lange tijd vaak pijnverzachtende geneesmiddelen gebruikt, aangezien langdurig gebruik ernstigere of vaker hoofdpijn kan veroorzaken. U mag de dosis van uw pijnverzachtend geneesmiddel niet verhogen, maar dient uw arts om raad te vragen.
 • als u een astmalijder bent en gevoelig bent voor acetylsalicylzuur
 • als bepaalde laboratoriumtests voorgeschreven worden, aangezien ze beïnvloed zouden kunnen zijn

Gebruik

De tablet dient met een glas water te worden ingeslikt. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses. De opgegeven dosis niet overschrijden. De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en beperkt te blijven tot de periode waarin er symptomen zijn.

Samenstelling

 • De werkzame stof in Paracetamol EG is paracetamol. Elke filmomhulde tablet bevat 500 mg of
  1000 mg paracetamol.
 • De andere stoffen in Paracetamol EG zijn: tabletkern: gepregelatiniseerd maïszetmeel,
  hydroxypropylcellulose, talk en magnesiumstearaat; filmomhulling: polyvinylalcohol,
  macrogol 3350 en talk.
Productnaam Paracetamol Eg 1000 Mg Bruistabl 40x1000mg
CNK code 4159331