Open het menu

Pantogastrix Teva 20mg Maagsapresist Tabl 14x20mg

product_004d2f155291c6c3c5af2b67895f2398

9,94

Indicatie

Pantogastrix 20 mg is geïndiceerd voor kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bv. zuurbranden, zuuroprispingen) bij volwassenen.

Gebruik

Dosering

De aanbevolen dosis is 20 mg pantoprazol (één tablet) per dag.

Het kan nodig zijn om de tabletten 2 tot 3 opeenvolgende dagen in te nemen om verbetering van desymptomen te bereiken. Als de symptomen eenmaal zijn verlicht, kan de behandeling stopgezet worden.De behandeling mag niet langer dan 4 weken duren zonder een arts te consulteren.

Als er geen verlichting van de symptomen is binnen 2 weken van onophoudelijke behandeling, moet depatiënt geadviseerd worden om een arts te raadplegen.

  • Speciale patiëntengroepen

Er is geen dosisaanpassing nodig bij oudere patiënten of bij patiënten met verstoorde nier- of leverfunctie.

  • Pediatrische patiënten

Pantogastrix 20 mg wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar bijgebrek aan gegevens over de veiligheid en werkzaamheid.

Wijze van toediening

Pantogastrix 20 mg maagsapresistente tabletten mag niet gekauwd of geplet worden. Ze moeten heelingenomen worden met wat water voor een maaltijd.

Samenstelling

Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg pantoprazol (als natrium sesquihydraat)

Hulpstoffen met bekend effect: Elke maagsapresistente tablet bevat 38,4 mg maltitol en 0,35 mg sojalecithine

  • Kern van de tablet

maltitol (E965)

crospovidon type B

natriumcarmellose

natriumcarbonaat (E500)

calciumstearaat

  • Buitenlaag van de tablet

poly(vinylalcohol)

talk (E553b)

titaandioxide (E171)

macrogol 3350

sojalecithine (E322)

ijzeroxide geel (E172)

natriumcarbonaat (E500)

methacryl-zuur-ethylacrylaatcopolymeer (1:1)

polysorbaat 80,

natriumlaurylsulfaat

triëthylcitraat (E1505)

Productnaam Pantogastrix Teva 20mg Maagsapresist Tabl 14x20mg
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 2807014