Open het menu

Otrivine Menthol Microdos 10ml

product_c06056d3a7ffcc446e1fc3e96c019583

8,22

Indicatie

Otrivine maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van de symptomen van neusverstopping. Het is aangewezen bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Behandeling van korte duur (maximum 3 à 5 dagen) van de symptomen van neusverstopping bij bepaalde aandoeningen zoals:

 • neusverkoudheid (niet-allergische rhinitis (=ontsteking van het neusslijmvlies)
 • hooikoorts en allergische rhinitis door bijvoorbeeld stof en schimmels
 • sinusitis (bevordert de uitscheiding van slijmen)
 • ontstekingen van het middenoor

Het effect van Otrivine is waarneembaar binnen 2 minuten en duurt tot 10 uren. Het wordt goed verdragen, zelfs door mensen met een gevoelig neusslijmvlies. De menthol en eucalyptol geven een subjectief gevoel van frisheid door de verdamping van deze geurstoffen.

Als eerstelijnsbehandeling, is het aangeraden om de neus te spoelen met een fysiologisch serum. Otrivine mag gebruikt worden als tweedelijnsbehandeling. Zoals alle neuspreparaten met een vaatvernauwende stof, mag Otrivine niet als onderhoudsbehandeling gebruikt worden. Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat xylometazoline de infectieuze activiteit van humane rhinovirussen geassocieerd met verkoudheden verminderd.

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
 • Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.
 • U bent allergisch voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Als u lijdt aan geslotenhoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de oogbol).
 • Als u lijdt aan chronische neussontsteking met erg droge neusholten (rhinitis sicca)
 • Als u lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).
 • Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg dan uw huisarts alvorens Otrivine te gebruiken.

Informeer uw arts of apotheker als bovenstaande informatie op u van toepassing is, aangezien Otrivine
dan niet geschikt is voor u.

Gebruik

Gebruik dit middel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Nasaal gebruik (neusspray).

Otrivine 1 mg/ml mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Samenstelling

 • De werkzame stof in dit middel is: xylometazoline, als 1 mg xylometazoline hydrochloride per ml (wat overeenkomt met 0,87 mg/ml xylometazoline).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat – Dinatriumfosfaat dodecahydraat – Natriumchloride – Benzalkoniumchloride – Natriumedetaat – Levomenthol – Eucalyptol – Sorbitol – Macrogolglycerol hydroxystearaat – Gezuiverd water.
Productnaam Otrivine Menthol Microdos 10ml
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 1243906