Open het menu

Otrivine Hydrat 0,05% Gutt 10ml

product_0af005f209157a71ed2a337e4daae4cf

7,18

Indicatie

Symptomatische behandeling van korte duur (maximum 3 à 5 dagen) van neuscongestie bij bepaalde aandoeningen zoals:- niet-allergische rhinitis (neusverkoudheid) – seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis – sinusitis (vergemakkelijkt eliminatie van secreties) – otitis media (als adjuvans voor de decongestie van de nasofarynx)

De excipiënten sorbitol en methylhydroxypropylcellulose aanwezig in Otrivine kunnen helpen bij het voorkomen van uitdroging van het neusslijmvlies.

Zoals alle neuspreparaten met een vasoconstrictor mag Otrivine niet als onderhoudsbehandeling gebruikt worden.

Otrivine 0,5 mg/ml is bestemd voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

Contra indicatie

  • Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen of voor andere sympathicomimetische amines.- Geslotenhoek glaucoom.
  • Patiënten behandeld met MAOI, wegens het gevaar op een ernstige hypertensieve crisis.
  • Atrofische rhinitis.
  • Otrivine mag niet worden gebruikt na transsfenoïdale hypofysectomie, noch na een ingreep via de neus of de mond waarbij de dura mater werd blootgelegd.

Otrivine 0,5 mg/ml niet aan kinderen jonger dan 2 jaar mag worden toegediend.

Gebruik

Nasaal gebruik. Otrivine 0,5 mg/ml neusdruppels voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar:

Kinderen van 2 tot en met 6 jaar: Onder toezicht van de ouders. 1 tot 2 druppels, 1 tot 3 maal per dag. Tussen 2 toedieningen dient er een tussentijd van 8 tot 10 uur in acht te worden genomen. Niet meer dan 3 toedieningen per neusgat per dag.

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar: Onder toezicht van de ouders. 2 tot 4 druppels in elk neusgat, 2 tot 3 maal per dag. Tussen 2 toedieningen dient er een tussentijd van 8 tot 10 uur in acht te worden genomen. Niet meer dan 3 toedieningen per neusgat per dag.

Gebruik van de neusdruppels: 1. Snuit de neus. 2. Kantel het hoofd zo ver mogelijk naar achter – tot zover het comfortabel blijft – of, indien liggend op een bed, laat het hoofd over de rand hangen. 3. Dien in elk neusgat de druppels toe en houdt het hoofd korte tijd achterover zodat de druppels zich kunnen verspreiden in de neusholte. 4. Maak het druppeltellertje schoon en laat deze drogen alvorens deze terug in het flesje te plaatsen.

Het flesje mag slechts door 1 persoon gebruikt worden om een mogelijke verspreiding van de infectie te voorkomen.

Samenstelling

Otrivine 0,5 mg/ml, oplossing:Xylometazoline hydrochloride 0,5 mg per ml (wat overeenkomt met 0,44 mg/ml xylometazoline). (12,5 µg xylometazoline hydrochloride per druppel, 40 druppels per ml).

Hulpstoffen met bekend effect: Dit geneesmiddel bevat als conserveermiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan irriterend werken en kan huidreacties veroorzaken.

Eigenschappen

Farmacodynamische eigenschappenFarmacotherapeutische categorie: neusdecongestivum, ATC-code: R01A A07

Xylometazoline behoort tot de klasse van de sympathicomimetische amines. Het wordt in de neusholten toegediend waar het een vasoconstrictorisch effect heeft en zo tot decongestie leidt van het slijmvlies van neus en rhinofarynx. De ontzwelling is het gevolg van de stimulatie van alfa-receptoren ter hoogte van de neusmucosa. Xylometazoline vergemakkelijkt zodoende de ademhaling door de neus. Het effect van xylometazoline is reeds voelbaar na enkele minuten en kan tot 10 uur duren.

Xylometazoline wordt goed verdragen, ook door slijmvliezen die hevig reageren op elke vorm van agressie. Xylometazoline heeft geen invloed op de functie van het ciliaire epitheel.

Farmacokinetische eigenschappen De resorptie van xylometazoline door de neusmucosa is gering. Plasmaconcentraties van xylometazoline in de mens na locale toediening in de neus liggen heel laag en dicht bij de waarnemingsgrenzen van de meest gevoelige methoden. Na inslikken kan een significante gastro-intestinale resorptie optreden. Het first-pass effect in de lever en de werking van het monoamine-oxydase reduceren evenwel de systemische concentraties in het bloed tot niet-significante waarden, behalve in geval van massieve inname bij kinderen (zie overdosering).

Productnaam Otrivine Hydrat 0,05% Gutt 10ml
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 1619246