Open het menu

Otrivine Duo 0,5/0,6 Spray Nas 10ml

product_af7d234f5acc5990f9b6f3c8c93c4ee0

9,71

Otrivine Duo is een combinatiegeneesmiddel dat uit twee verschillende bestanddelen bestaat. Eén van de actieve bestanddelen helpt tegen lopende neus, het andere bestanddeel heeft een ontzwellend effect.

Otrivine Duo wordt gebruikt voor de behandeling van neusverstopping met lopende neus (rinorree) in verband met neusverkoudheid.

Indicatie

Symptomatische behandeling van neusverstopping en rinorree in verband met neusverkoudheid.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter “”welke stoffen zitten er in dit middel?””;
• Als u allergisch bent voor atropine of gelijkaardige stoffen, bijvoorbeeld hyosciamine en scopolamine;”

Gebruik

Nasaal gebruik. 1 verstuiving in elk neusgat, tot 3 maal per dag. Er dient een tussentijd van minstens 6 uur te zijn tussen twee dosissen. Gebruik niet meer dan 3 verstuivingen in elk neusgat per dag.

De behandeling mag niet meer dan 7 dagen duren.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stoffen zijn xylometazolinehydrochloride en ipratropiumbromide. 1 ml bevat 0,5 mg xylometazolinehydrochloride en 0,6 mg ipratropiumbromide. 1 verstuiving bevat 70 microgram xylometazolinehydrochloride en 84 microgram ipratropiumbromide. De andere stoffen zijn dinatriumedetaat, glycerol (85%), gezuiverd water, natriumhydroxide en zoutzuur.

Eigenschappen

Farmacodynamische eigenschappenFarmacotherapeutische categorie: sympathicomimetica, combinaties uitgezonderd corticosteroïden, ATC-code: R 01 AB 06

Xylometazolinehydrochloride is een sympathicomimeticum dat inwerkt op -adrenerge receptoren. Xylometazoline heeft een vaatvernauwend effect. Een effect is merkbaar na 5 tot 10 minuten en houdt 6 tot 8 uur lang aan.

Ipratropiumbromide is een quaternaire ammoniumverbinding met anticholinergisch effect. Nasale toediening vermindert de neussecretie door competitieve afremming van cholinerge receptoren die zich rondom het neusepitheel bevinden. Het effect treedt doorgaans binnen de 15 minuten op en houdt gemiddeld 6 uur lang aan.

Farmacokinetische eigenschappen Na toediening van één verstuiving/neusgat van 140 μg xylometazoline en 84 μg ipratropiumbromide bij 24 gezonde personen werden respectievelijk 1 uur en 2 uur na toediening van ipratropiumbromide en xylometazoline gemiddelde maximale concentraties van 0,085 ng/ml en 0,13 ng/ml bereikt. De bloedspiegels zijn zeer laag. Op basis van beschikbare gegevens wordt weliswaar verwacht dat ipratropiumbromide en vooral xylometazoline zullen opstapelen bij de aanbevolen driemaal daagse toediening.

Productnaam Otrivine Duo 0,5/0,6 Spray Nas 10ml
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 2504405