Open het menu

Nurofen Kind 60mg Suppo 10x60mg

product_f3e88955f191ba09f5883ac6e72d200e

5,14

Indicatie

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) worden
genoemd. Die geneesmiddelen veranderen de wijze waarop het lichaam reageert op pijn, ontsteking en een hoge
lichaamstemperatuur.
Nurofen voor Kinderen is bestemd voor de symptomatische behandeling van:
– koorts
– milde tot matige pijn
Het gebruik van Nurofen voor Kinderen is aanbevolen wanneer toediening langs de mond niet aangewezen is, bv. ingeval
van braken.
Wordt de klacht van uw kind niet minder of zelfs erger na 24 uur bij babies van 3 to 5 maanden of na 3 dagen bij kinderen
ouder dan 6 maanden? Neem dan contact op met uw arts.

Contra indicatie

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of andere gelijkaardige pijnstillers (NSAID’s) of voor een van de
  stoffen die in dit geneesmiddel zitten (zie rubriek 6).
 • Wanneer u ooit last had van kortademigheid, astma, loopneus, zwelling van uw gezicht en/of handen of netelroos na
  gebruik van ibuprofen, acetylsalicylzuur of andere gelijkaardige pijnstillers (NSAID’s).
 • Als u een voorgeschiedenis van maagdarmbloeding of -perforatie vertoonde na eerdere NSAID’s behandelingen.
 • Als u momenteel een maagdarmzweer (peptische zweer) of maagbloedingen heeft of gehad heeft (twee of meer
  episoden).
 • Als u een cerebrovasculaire of andere actieve bloeding heeft.
 • Als u onopgehelderde stoornissen van de bloedvorming heeft.
 • Als u een ernstig uitgedroogd bent (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname) heeft.
 • Als u ernstig leverfalen, nierfalen of hartfalen heeft.
 • Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
 • Bij zuigelingen die minder dan 6 kg wegen (jonger dan 3 maanden).

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De laagste effectieve dosis moet worden gebruikt voor de kortste periode die nodig is om de symptomen te verlichten. Als u een infectie hebt, raadpleeg dan direct een arts als de symptomen (zoals koorts en pijn) blijven bestaan of erger worden (zie rubriek 2).
Nurofen voor Kinderen enkel gebruiken bij kinderen vanaf 3 maanden met een minimum lichaamsgewicht van 6 kg. De
maximale enkelvoudige dosis mag 10 mg per kg lichaamsgewicht niet overschrijden. Het dosisinterval mag niet minder dan 6 uur bedragen.
De maximale totale dosering per dag voor ibuprofen is 20-30 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 tot 4
toedieningen, afhankelijk van het gewicht. Als richtlijn kunt u voor Nurofen voor Kinderen het volgende aanhouden (het
lichaamsgewicht van het kind is hierbij belangrijker dan de leeftijd)

Lichaamsgewicht (leeftijd) Dosis Hoe vaak?
6 tot 8 kg (3 tot 9 maanden) 1 zetpil Zonodig na minstens 6 à 8 uur een volgende zetpil. Niet meer dan 3 zetpillen in 24 uur.
8 tot 12,5 kg (9 maanden tot 2 jaar) 1 zetpil Zonodig na minstens 6 uur een volgende zetpil. Niet meer dan 4 zetpillen in 24 uur.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. 1 zetpil bevat 60 mg ibuprofen. De andere stof in dit middel is hard vet.

Productnaam Nurofen Kind 60mg Suppo 10x60mg
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 2475705