Open het menu

Nesivine 0,05% Sine Conserv Neusspray 10ml

product_1b5ba5156b0bad3b58933cc3d46e699d

8,65

Indicatie

Oxymetazoline ontzwelt de slijmvliezen.Nesivine 0,05% sine conservans wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen van een verstopte neus, bijvoorbeeld bij neusverkoudheid of bij ontsteking van de sinussen. De werking houdt tot 12 uur aan. Glycerol heeft een hydraterende werking. Nesivine 0,05% sine conservans slechts gebruiken bij volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Wanneer de neusverstopping aanhoudt kan Nesivine 0,05% sine conservans gebruikt worden. Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
  • U bent allergisch voor sympathicomimetische amines (middel gebruikt tegen hypertensie).
  • Bij een ontsteking in de neus zonder opgezwollen slijmvlies (rhinitis sicca).
  • Bij kinderen jonger dan 7 jaar.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
Nesivine 0,05 % sine conservans voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.
Nesivine 0,05 % sine conservans bevat geen conserveermiddel.
Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing.
Wanneer de neusverstopping aanhoudt kan Nesivine gebruikt worden gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen.
Tussen elk gebruik van Nesivine moet telkens 5 tot 6 uur verstrijken.
Indien u Nesivine vaker en/of langer wilt gebruiken dan de voorgeschreven dosering, moet u een arts raadplegen.
Het normale gebruik is 2 tot 3 maal per dag 1 verstuiving in de neusgaten.
Gewoonlijk volstaat het Nesivine 0,05% sine conservans slechts 1 maal per dag te gebruiken, indien nodig mag de neusspray toch 2 tot 3 maal per dag gebruikt worden. De maximale toediening is 1 verstuiving per keer en 3 verstuivingen per dag in ieder neusgat.
Toedieningswijze:
Het dopje afnemen, bij het eerste gebruik enkele malen pompen tot een gelijkmatige verstuiving. De verstuiver in het neusgat inbrengen en eenmaal drukken, gelijktijdig door de neus inademen. Na het gebruik de verstuiver reinigen en afsluiten met het dopje (zie 3 afbeeldingen).

Wegens technische redenen blijft altijd een kleine hoeveelheid oplossing in het flesje van de doseerspray achter. Deze hoeveelheid is een overmaat, de op de verpakking vermelde hoeveelheid
Nesivine kan dus gewoon gebruikt worden.
In geval u bemerkt dat Nesivine te sterk of juist onvoldoende werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u teveel van Nesivine heeft gebruikt of wanneer u per ongeluk Nesivine heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen die bij een overdosering of het per ongeluk inslikken kunnen ontstaan, zijn o.a.: hoge bloeddruk, versnelde hartslag, hartkloppingen, afwijkend hartritme, hartstilstand, transpireren, rusteloosheid, stuiptrekkingen, verwijde pupillen, misselijkheid, braken, blauwe verkleuring van huid, koorts, spasmen, shock, vocht in de longen (longoedeem), ademhalingsstoornissen, psychische stoornissen, sufheid, bleekheid, vernauwing van de pupil, daling van de lichaamstemperatuur, trage hartslag, shockachtige hypotensie (lage bloeddruk), apneu en coma.
Kinderen zijn gevoeliger voor deze effecten na overdosering.
De werkzaamheid van deze neusoplossing kan afnemen (gewenning) door langdurig gebruik of een overdosis. Dit kan aanleiding geven tot het gebruik van hogere dosissen of vaker gebruik dat op zijn beurt kan leiden tot blijvend gebruik. Indien langdurig gebruik of een overdosis optreedt, moet de behandeling onmiddellijk stopgezet worden.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Nesivine is alleen te gebruiken bij klachten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Productnaam Nesivine 0,05% Sine Conserv Neusspray 10ml
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 3434768