Open het menu

Dafalgan Plus Caffeine 500mg/65mg Filmomh Tabl 20

product_5357445e673ee8100507e48008de0aca

6,50

Indicatie

Dafalgan Plus Caffeine bevat paracetamol, een pijnverlichtend geneesmiddel (pijnstiller) dat helpt
om uw temperatuur te verlagen wanneer u koorts heeft en cafeïne die het pijnstillend effect van
paracetamol versterkt en ervoor zorgt dat u meer alert bent.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling bij lichte of matige pijn en/of
koorts bij volwassenen en kinderen van 15 jaar of ouder.
Dit geneesmiddel is te verkrijgen zonder voorschrift. U moet Dafalgan Plus Caffeine echter
gebruiken met de nodige voorzichtigheid om de beste resultaten te behalen.

Contra indicatie

– U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
– wanneer u leverproblemen heeft,
– als u jonger bent dan 15 jaar of minder weegt dan 50 kg.

Gebruik

Slik de tabletten in hun geheel in, bij voorkeur met een water.
Uitsluitend voor kortstondig gebruik.
Gebruik bij volwassenen, ouderen en jongeren (van 15 tot 18 jaar) die meer wegen dan 60 kg
Neem 1-2 tabletten om de 4-6 uur zoals vereist (tot driemaal daags).
Neem niet meer dan 6 tabletten in een tijdspanne van 24 uur.
Gebruik het geneesmiddel niet vaker dan om de 4 uur.
Gebruik bij volwassenen, ouderen en jongeren (van 15 tot 18 jaar) met een gewicht tussen 50 kg
en 60 kg
Neem 1 tablet om de 4-6 uur zoals vereist (tot driemaal daags).
Neem niet meer dan 4 tabletten in een tijdspanne van 24 uur.
Gebruik het geneesmiddel niet vaker dan om de 4 uur.
Gebruik bij kinderen en jongeren
Geef geen Dafalgan Plus Caffeine aan kinderen onder 15 jaar of aan volwassenen of aan adolescenten
die minder wegen dan 50 kg.

Samenstelling

– De werkzame stoffen in dit middel zijn paracetamol en cafeïne. Iedere tablet bevat 500 mg
paracetamol en 65 mg cafeïne.
– De andere hulpstoffen in dit middel zijn:
– gepregelatiniseerd maïszetmeel,
– povidon,
– crospovidon,
– stearinezuur,
– microkristallijne cellulose,
– watervij colloïdaal silicium,
– croscarmellose-natrium,
– magnesiumstearaat.

Productnaam Dafalgan Plus Caffeine 500mg/65mg Filmomh Tabl 20
CNK code 3769627