Open het menu

Aleve Comp 24

product_6dc4a4813b9b6d4e938882ebe3f172bf

7,62

Indicatie

Koorts en pijn

Contra indicatie

– Patiënten die overgevoelig zijn voor naproxen of natriumnaproxen, en patiënten die ooit een allergische reactie zoals urticaria, rhinitis, astma-aanval of neuspoliepen hebben vertoond bij inname van acetylsalicylzuur of een ander NSAI, moeten naproxen vermijden aangezien deze reacties een fatale afloop kunnen hebben. Bij dergelijke patiënten werden ernstige anafylactische reacties op naproxen gerapporteerd. (vanwege de kans op een kruisoverge-voeligheid).
– Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in “Samenstelling” vermelde hulpstoffen.
– Patiënten met een creatinine klaring van minder dan 20ml/min
– Patiënten met gastro-intestinale perforaties of bloedingen of een voorgeschiedenis daarvan door vroeger gebruik van NSAI
– Patiënten met een ulcus of bloeding van het spijsverteringsstelsel of een voorgeschiedenis daarvan (minstens 2 bewezen episoden van bloeding of ulceratie),
– Patiënten met een congestieve of atrofische gastritis,
– Derde trimester van de zwangerschap.
– Ernstig hartfalen.
Het gebruik van Aleve bij kinderen van 2-12 jaar werd niet bestudeerd en wordt daarom niet aanbevolen

Gebruik

Volwassenen

  • Aanvangsdosis: 1 tot 2 tabletten
  • 1 tablet om de 8 tot 12 uur zolang de symptomen aanhouden
  • Max. 3 tabletten per 24 u
  • Max. 10 opeenvolgende dagen

Toedieningswijze

  • Kan in geval van maaglast met een maaltijd ingenomen worden
  • Iedere dosis moet ingenomen worden met water
Productnaam Aleve Comp 24
Bewaren Omgevingstemperatuur (15°C tot 25°C)
CNK code 3001880